Zawieszenie zajęć w grupach 0A i 0B

Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych 0A i 0B

Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu oraz na podstawie zgody Wójta Gminy Policzna

zawiesza się prowadzenie zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych „0”A oraz„0”B od dnia 9.12.2020 r. (środa) do dnia 11.12.2020 r. (piątek) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci,

w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników, z którym dzieci miały kontakt.

W okresie zawieszenia zajęć realizowane będzie nauczanie zdalne w każdej grupie.

Wychowawcy będą się Państwem kontaktować za pośrednictwem istniejących grup oddziałowychw aplikacji Messenger, natomiast propozycje materiałów dydaktyczno-wychowawczych do wykorzystania przez rodziców w domu zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zpopoliczna.eu w zakładce ZDALNE NAUCZANIE – PRZEDSZKOLE.  Jeżeli będą mieć Państwo możliwości techniczne, to zapraszamy dzieci na spotkanie online z wychowawcą z wykorzystaniem platformy Teams w ustalonym z wychowawcą terminie.

 Jolanta Kalinowska

dyrektor ZPO Policzna

 

Przypominamy, że do 24 grudnia br. obowiązuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, którzy w tym czasie będą sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem z powodu np. zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.