Psycholog

Psycholog:  Barbara Bochyńska

Godziny pracy:

 

wtorek:      930 - 1530

czwartek:  1000 - 1500