SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W dniu 24 września 2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w PSP Policzna na rok szkolny 2020/2021. W głosowaniu brali udział chętni uczniowie z klas IV -VIII szkoły podstawowej.

W wyniku głosowania zgodnie z regulaminem SU w roku szkolnym 2020/2021 skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco :


Igor Włodarczyk  – przewodniczący

Maciej Sidorczuk – zastępca przewodniczącego

Nadia Kamionka – skarbnik

 

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostało wybranych 10 członków w składzie:

Julia Szczygieł

Oliwia Szafrańska

Jakub Szot

Wiktor Adamiec

Wiktoria Gola

Michał Adamski 

Antonina Muniak 

Wiktoria Choroś

Jakub Deja

Antoni Jaskulski

 W wyniku wyborów przeprowadzonych wśród uczniów 20 września 2020 roku opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali: Pani Olga Adamiec i Pan Tomasz Kubiak.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a nowo wybranym władzom Samorządu gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.