Logopeda: Marta Figura

Godziny pracy logopedy szkolnego

poniedziałek:  800 - 900

                        930 - 1430

wtorek:           1030 - 1530

środa:             1000 - 1500

czwartek:       1030 - 1530

piątek:             800 - 900


KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

wtorek                1430 - 1530


 

Kilka wskazówek:

 

Co robić, aby utrzymać efekty terapii logopedycznej:

 

ćwiczyć tak, jak do tej pory. To doskonały moment, aby powtórzyć jeszcze raz to, co już było na zajęciach, to, co mamy zapisane, wklejone
w zeszycie logopedycznym. W końcu – systematyczne powtarzanie to jeden
z głównych czynników w powodzeniu terapii logopedycznej.

 

istnieje wiele stron www, na których logopedzi dzielą się inspirującymi ćwiczeniami, zabawami do domu. Wykaz proponowanych stron i linków został zamieszczony w oddzielnym artykule dostępnym poniżej.

 

bawmy się z dziećmi w gry słowne!  Może to być teatrzyk, głuchy telefon, rymowanki i zagadki, czytajmy razem bajki i śpiewajmy.

 

proponujmy puzzle, układanki, memory, klocki, planszówki oraz zabawy plastyczne - Takie zabawy wspierają rozwój lewej półkuli mózgu, logicznego myślenia i mowy.

 

pamiętajmy o  prawidłowym oddechu: bańki mydlane, zabawy ze słomkami, dmuchanie na piórka i różne inne przedmioty. Zwracamy uwagę na prawidłowy tor oddechowy w czasie zabawy – wdech nosem, wydech ustami.

 

codziennie ćwiczmy aparat mowy, robiąc śmieszne miny, gimnastykę buzi i języka, ćwiczenia pionizujące język (pionizacja języka – czubek języka utrzymuje się na wałku dziąsłowym za górnymi zębami)


ĆWICZĘ CZĘSTO I DOKŁADNIE, BO CHCĘ MÓWIĆ BARDZO ŁADNIE - ĆWICZENIA DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY LOGOPEDYCZNEJ W SZKOLE/ PRZEDSZKOLU

 

Materiały do pracy w domu:

https://jakie_to_uczucie.jpg

https://pionizacja_jezyka.doc

https://iustrowane_karty_pracy_do_utrwalania_glosek_sz_zrz_cz_dz_r.pdf

https://zabawy_logopedyczne_dla_najmlodszych.doc

https://informacje.doc 

https://materialy_do_cwiczen_gloski_r.doc

https://slownictwo_do_utrwalania_s_z_c_dz.doc

https://wyrazy_opozycyjne__ksztaltowanie_sluchu_fonematycznego.doc

https://roznicowanie_glosek_c_cz.doc

https://roznicowanie_glosek_dz_dz.doc

https://roznicowanie_glosek_s_sz.doc

https://roznicowanie_glosek_z_z_rz.doc

https://cwiczenia_wstepne_w_kierunku_wywolania_gloski_r.doc

https://utrwalenie_wymowy_glosek_szeregu_szumiacego.doc

https://utrwalenie_wymowy_gloski_r.doc

 


Pomoce on-line do wykorzystania w domowej terapii logopedycznej

 

Utrwalając prawidłową wymowę warto od czasu do czasu poćwiczyć przed komputerem lub wprowadzić zupełnie nowe pomoce do zabawy. Zachęcam w tym celu skorzystać z podanych niżej linków, na których można znaleźć ćwiczenia on-line, ćwiczenia do wydrukowania i dużo ciekawych pomysłów na zabawy logopedyczne w domu. Pamiętajcie Państwo, że systematyczność w terapii logopedycznej jest jednym z głównych czynników warunkujących sukces. W razie pytań proszę o kontakt. Udanej zabawy!

 

(Jeżeli po włączeniu linku nie ma przekierowania na stronę, należy wybrany link skopiować i wkleić do przeglądarki)

 

 •  Gimnastykę buzi i języka oraz ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek można znaleźć na stronie:

 

https://www.mimowa.pl/

 

Większość gier on-line znajdujących się na stronie działa bez logowania, w niektórych przypadkach usłyszą Państwo komunikat o podłączeniu kamery internetowej – nie jest to konieczne! Należy zaznaczyć „Odrzuć” i wszystko działa.

 •  Ćwiczenia słuchowe dla młodszych dzieci:

 http://ktotomowi.pl/gry

 w tym:

 http://ktotomowi.pl/gra/436

 http://ktotomowi.pl/gra/166

 http://ktotomowi.pl/animacja/287

 http://ktotomowi.pl/animacja/321

 http://ktotomowi.pl/animacja/329

 

 •  Dla dzieci starszych polecam stronę:

 http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/logopedyczne/

 

Znajdą tam Państwo ciekawostki logopedyczne oraz różne pomoce logopedyczne.

Poszczególne linki przekierują bezpośrednio do gier utrwalających wymowę „r”:

Memory - wyrazy na „r”:   http://learningapps.org/watch?v=00j604w5

Memory - wyrazy z „r” w wygłosie:  http://learningapps.org/watch?v=bhipcbdt

Sylaby z „dr” na początku:  http://learningapps.org/watch?v=u4htri2a

Memory z „dr” w środku: http://learningapps.org/watch?v=vbt8ww4t

Wykreślanka - wyrazy z „r”:  http://learningapps.org/watch?v=ps7w17xi3

Wykreślanka - wyrazy z „dr”: http://learningapps.org/watch?v=2bq5kbft

Jaki to wyraz? - quiz: http://learningapps.org/watch?v=pbnrhteuc


Poszczególne linki przekierują bezpośrednio do gier utrwalających wymowę głosek syczących (s, z, c dz) i szumiących (sz, ż/rz, cz, dż):

Skojarzenia – wyraz z „sz” (krzyżówka):  https://learningapps.org/view781128

Szeleszczące zdania: http://learningapps.org/watch?v=pdt8s0iwj

Memory – paronimy sz-ż/rz: http://learningapps.org/watch?v=3ec18ae5

Memory – „ż/rz” na początku: http://learningapps.org/watch?v=u1txzuzn

Memory – „s” na początku wyrazu: http://learningapps.org/watch?v=yh93njnt

Memory – „c” na początku wyrazu: http://learningapps.org/watch?v=q742uu25

Memory – „z” na początku wyrazu: http://learningapps.org/watch?v=xx7zitna

Memory – paronimy ,,s – sz”: http://learningapps.org/watch?v=4fgbibha

Dopasuj wyrazy do liter: http://learningapps.org/watch?v=30renkx2

Wyrazy z „szcz” na początku: http://learningapps.org/watch?v=atigf543

Wyrazy z „szcz” na końcu: http://learningapps.org/watch?v=wyfbar7a

Wyrazy z „szcz” na środku: http://learningapps.org/watch?v=07myge0n

Jaką głoskę słyszysz? Głoski „s- sz”: https://learningapps.org/display?v=0xssnw0k

 

 •  do obejrzenia na YouTube (oglądamy i powtarzamy)

 Głoska „ż”: https://www.youtube.com/watch?v=CvyPzzg-NUA

 Głoska „cz”:  https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w

 Głoska „sz”:  https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo

 Logopedia na wesoło – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego:

 https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I

 

 

Rozwój mowy u dzieci

 

Prawidłowy rozwój mowy ma ogromny wpływ na powstawanie i  kształtowanie się czynności umysłowych człowieka. Umiejętność mówienia umożliwia wyrażanie uczuć, spostrzeżeń i myśli.

 Mowa jest jedną z tych sprawności człowieka, której musi się nauczyć w dzieciństwie, podobnie jak wielu innych czynności (siadanie, stanie, chodzenie). Dziecko uczy się naśladując innych, dlatego tak ważna jest m.in. rozmowa rodziców z dziećmi. Tylko odpowiednia ilość  ćwiczeń słownych może zapewnić prawidłowy rozwój mowy, a co za tym idzie – prawidłowy rozwój myślenia oraz umiejętności czytania i pisania.

 

Zaburzenia rozwoju mowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. Mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i poznawanie świata. Dlatego ważna jest wczesna diagnoza problemów i systematyczna praca korygująca.

 

 O prawidłowym rozwoju mowy dziecka możemy mówić wtedy, gdy:

 

 • mówi dużo i wyraźnie, wypowiadając wszystkie głoski poprawnie,
 • wypowiedzi są poprawne gramatycznie,
 • rozumie, co się do niego mówi,
 • mówi melodyjnie i swobodnie tzw. czystym głosem (nie nosowo), z zachowaniem intonacji, nie jąka się,
 • język w czasie mówienia układa się prawidłowo w jamie ustnej, czyli przeważnie centralnie (nie na boki) i nie wchodzi między zęby.

 

 Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dziecka?

 

Trzylatek:

 • Rozumie to , co do niego mówimy i spełnia proste polecenia.
 • Pytany podaje swoje imię.
 • Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji.
 • Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo.
 • Zadaje pytania, nie zawsze jasno sprecyzowane.
 • Powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski (nosowe ą może brzmieć jak – om), spółgłoski p,b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, ch, j, ł. Głoski sz, ż, cz, dż oraz s, z, c, dz mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź, a głoska r jako l.

 

 Czterolatek:

 •  Rozumie i wykonuje nasze polecenia (zawierające wyrażenia przyimkowe na, pod, obok, za itp.)
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory.
 • Pytany odpowiada co robi.
 • Odpowiada na pytanie (dlaczego?)
 • Potrafi mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chociaż czasem myli określenia czasu.
 • jest zaciekawiony poprawnością językową, choć  jego mowie zdarzają się niepoprawne konstrukcje gramatyczne.
 • Zadaje bardzo dużo pytań (po co?, jakie?, dlaczego?)
 • Stosuje neologizmy dziecięce, gdy nie pamięta lub nie zna nazwy przedmiotu czy zjawiska. Nie należy utrwalać neologizmów i zawsze podawać prawidłową nazwę.
 • Powinien wymawiać: s, z, c, dz (twardo, z zamkniętymi zębami), głoski sz, ż, cz, dż mogą być wymawiane jako s, z, c, dz, a głoska r jako l.
 • Nie powinniśmy zmuszać dziecka do wymowy głoski r, gdyż aparat mowy nie jest jeszcze na to przygotowany i może dojść do wytworzenia nieprawidłowego dźwięku (np. r-tylnojęzykowego)

 

 Pięciolatek:

 • Stosuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich zastosowanie, uzywa różnych przyimków.
 • Uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe.
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słów.
 • Dokonuje autokorekty mowy, znikają nieprawidłowości gramatyczne.
 • Może wymawiać jeszcze r jako l, a sz, ż, cz, dż  jako s , z, c, dz, ale często pojawiają się prawidłowe lub hiperpoprawne brzmienie np. „rarka” zamiast lalka.


Sześciolatek:

 •  Ma opanowane podstawy systemu językowego.
 • Powinien wymawiać prawidłowo wszystkie głoski.

 

 

RADY DLA RODZICÓW:

 • Jak najczęściej rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Pozwól mu mówić i słuchać.
 • Zawsze mów poprawnie, nie spieszczaj i nie zdrabniaj słów.
 • Mów do dziecka o tym, co w danym momencie jest ważne.
 • Zawsze cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka.
 • Podawaj do jedzenia pokarmy wymagające gryzienia (naturalne ćwiczenia mięśni odpowiedzialnych za prawidłową wymowę.
 • Zwróć uwagę, czy dziecko nie obgryza paznokci i nie ssie palca (może to doprowadzić do powstania wad zgryzu).
 • Koniecznie dbaj o wyleczenie infekcji górnych dróg oddechowych, szczególnie długich katarów i chrypek.
 • Zwróć uwagę, jak dziecko oddycha (powinno przez nos), odgryza, żuje i połyka pokarmy.
 • Zwróć uwagę, czy dziecko dobrze słyszy i nie mówi podniesionym głosem lub nie podgłaśnia TV i radia.

 

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że łatwiej jest zapobiegać

 niż usuwać błędy i wady wymowy.

 

Logopeda zapewnia:

 • diagnozę  logopedyczną,
 • zaplanowane ćwiczenia na zajęciach w przedszkolu lub w szkole,
 • specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom w formie wskazówek do pracy w domu,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami dziecka objętego terapią logopedyczną,
 • konsultacje logopedyczne.

 

 Warunkiem skuteczności terapii logopedycznej jest współpraca na linii

 

logopeda -  dziecko – rodzic

 

Rezultat terapii zależy w bardzo dużym stopniu od systematycznych ćwiczeń w domu.

 

 Pamiętajmy!

 Czas poświęcony własnemu dziecku powinien być

 dla rodziców prawdziwą radością.

  

 

Publikacje:

 

 "Rozwój mowy u dzieci" w: Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków, wyd. RAABE

 "Akademia wzorowej wymowy" wyd. Skrzat


 

Zobacz również

 • Bezpiecznych ferii zimowych