Logopeda

Logopeda: Marta Figura

Godziny pracy logopedy szkolnego

poniedziałek:   930 - 1530

wtorek:            800 - 900

                        1030 - 1530

środa:               1030 - 14530

czwartek:         930 - 1430

piątek:             800 - 900


KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

wtorek                800 - 900

 


Rozwój mowy u dzieci

 

Prawidłowy rozwój mowy ma ogromny wpływ na powstawanie i  kształtowanie się czynności umysłowych człowieka. Umiejętność mówienia umożliwia wyrażanie uczuć, spostrzeżeń i myśli.

 Mowa jest jedną z tych sprawności człowieka, której musi się nauczyć w dzieciństwie, podobnie jak wielu innych czynności (siadanie, stanie, chodzenie). Dziecko uczy się naśladując innych, dlatego tak ważna jest m.in. rozmowa rodziców z dziećmi. Tylko odpowiednia ilość  ćwiczeń słownych może zapewnić prawidłowy rozwój mowy, a co za tym idzie – prawidłowy rozwój myślenia oraz umiejętności czytania i pisania.

 

Zaburzenia rozwoju mowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. Mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i poznawanie świata. Dlatego ważna jest wczesna diagnoza problemów i systematyczna praca korygująca.

 

 O prawidłowym rozwoju mowy dziecka możemy mówić wtedy, gdy:

 

 • mówi dużo i wyraźnie, wypowiadając wszystkie głoski poprawnie,
 • wypowiedzi są poprawne gramatycznie,
 • rozumie, co się do niego mówi,
 • mówi melodyjnie i swobodnie tzw. czystym głosem (nie nosowo), z zachowaniem intonacji, nie jąka się,
 • język w czasie mówienia układa się prawidłowo w jamie ustnej, czyli przeważnie centralnie (nie na boki) i nie wchodzi między zęby.

 

 Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dziecka?

 

Trzylatek:

 • Rozumie to , co do niego mówimy i spełnia proste polecenia.
 • Pytany podaje swoje imię.
 • Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji.
 • Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo.
 • Zadaje pytania, nie zawsze jasno sprecyzowane.
 • Powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski (nosowe ą może brzmieć jak – om), spółgłoski p,b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, ch, j, ł. Głoski sz, ż, cz, dż oraz s, z, c, dz mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź, a głoska r jako l.

 

 Czterolatek:

 •  Rozumie i wykonuje nasze polecenia (zawierające wyrażenia przyimkowe na, pod, obok, za itp.)
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory.
 • Pytany odpowiada co robi.
 • Odpowiada na pytanie (dlaczego?)
 • Potrafi mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chociaż czasem myli określenia czasu.
 • jest zaciekawiony poprawnością językową, choć  jego mowie zdarzają się niepoprawne konstrukcje gramatyczne.
 • Zadaje bardzo dużo pytań (po co?, jakie?, dlaczego?)
 • Stosuje neologizmy dziecięce, gdy nie pamięta lub nie zna nazwy przedmiotu czy zjawiska. Nie należy utrwalać neologizmów i zawsze podawać prawidłową nazwę.
 • Powinien wymawiać: s, z, c, dz (twardo, z zamkniętymi zębami), głoski sz, ż, cz, dż mogą być wymawiane jako s, z, c, dz, a głoska r jako l.
 • Nie powinniśmy zmuszać dziecka do wymowy głoski r, gdyż aparat mowy nie jest jeszcze na to przygotowany i może dojść do wytworzenia nieprawidłowego dźwięku (np. r-tylnojęzykowego)

 

 Pięciolatek:

 • Stosuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich zastosowanie, uzywa różnych przyimków.
 • Uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe.
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słów.
 • Dokonuje autokorekty mowy, znikają nieprawidłowości gramatyczne.
 • Może wymawiać jeszcze r jako l, a sz, ż, cz, dż  jako s , z, c, dz, ale często pojawiają się prawidłowe lub hiperpoprawne brzmienie np. „rarka” zamiast lalka.


Sześciolatek:

 •  Ma opanowane podstawy systemu językowego.
 • Powinien wymawiać prawidłowo wszystkie głoski.

 

 

RADY DLA RODZICÓW:

 • Jak najczęściej rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Pozwól mu mówić i słuchać.
 • Zawsze mów poprawnie, nie spieszczaj i nie zdrabniaj słów.
 • Mów do dziecka o tym, co w danym momencie jest ważne.
 • Zawsze cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka.
 • Podawaj do jedzenia pokarmy wymagające gryzienia (naturalne ćwiczenia mięśni odpowiedzialnych za prawidłową wymowę.
 • Zwróć uwagę, czy dziecko nie obgryza paznokci i nie ssie palca (może to doprowadzić do powstania wad zgryzu).
 • Koniecznie dbaj o wyleczenie infekcji górnych dróg oddechowych, szczególnie długich katarów i chrypek.
 • Zwróć uwagę, jak dziecko oddycha (powinno przez nos), odgryza, żuje i połyka pokarmy.
 • Zwróć uwagę, czy dziecko dobrze słyszy i nie mówi podniesionym głosem lub nie podgłaśnia TV i radia.

 

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że łatwiej jest zapobiegać

 niż usuwać błędy i wady wymowy.

 

Logopeda zapewnia:

 • diagnozę  logopedyczną,
 • zaplanowane ćwiczenia na zajęciach w przedszkolu lub w szkole,
 • specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom w formie wskazówek do pracy w domu,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami dziecka objętego terapią logopedyczną,
 • konsultacje logopedyczne.

 

 Warunkiem skuteczności terapii logopedycznej jest współpraca na linii

 

logopeda -  dziecko – rodzic

 

Rezultat terapii zależy w bardzo dużym stopniu od systematycznych ćwiczeń w domu.

 

 Pamiętajmy!

 Czas poświęcony własnemu dziecku powinien być

 dla rodziców prawdziwą radością.

  

 

Publikacje:

 

 "Rozwój mowy u dzieci" w: Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków, wyd. RAABE

 "Akademia wzorowej wymowy" wyd. Skrzat


 

Logopeda