https://sexting_i_nagie_zdjecia.pdf - poradnik dla rodziców

http://prezenatacja1.ppt - bezpieczne korzystanie z gier komuterowych i                                                      internetu

https://fundacja.orange.pl/kurs/wyzwanie/1/video

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracamy  się do Państwa z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje przekazane przez MEN, dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

 

 „Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

 

 Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

 

 Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

 

 W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

 

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

 

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji
u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.”


Poniżej przekazujemy informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 Rodzicu:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

 Gdzie można uzyskać pomoc

 W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

 
 

http://jak_korzystac_z_kontroli_rodzicielskiej.doc


,,Stop cyberprzemocy” – pod takim hasłem 2 marca 2016 r.  młodzież gimnazjalna z klasy pierwszej uczestniczyła    w dwugodzinnych warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez  panią  Magdalenę Michałowską- Kmiecik  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.

W programie warsztatów znalazło się oglądanie krótkiego filmu z życia szkolnego , praca w grupach polegająca na odniesieniu się do sytuacji przedstawionej w filmie.

Uczniowie wypracowali kodeks bezpieczeństwa w sieci odpowiadając na pytania : Co zrobić, żeby nie zostać ofiarą przemocy? Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych? Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy? Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?

Każdy z uczniów wyposażony został w ulotkę z adresami stron internetowych oraz numerami telefonów instytucji niosących pomoc w rozwiązaniu problemu cyberprzemocy.KODEKS BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

 

Co zrobić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

- Dbać o prywatność swoich danych osobowych;

- Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny;

- Chronić swoje hasła i loginy;

- Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów;

- Nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi.

 

Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?

- Traktować z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.);

- Nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić;

- Zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem;

- Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą sprawić komuś przykrość.

 

Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?

- Nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w Sieci;

- Zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy;

- Informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców;

- Polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się osobiście.

 

 

Co robić, będąc ofiarą cyberprzemocy?

- Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci;

- Domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli;

- Natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców;

- Zachować dowody przemocy;

- Interweniować u dostawcy usług internetowych;

- Szukać pomocy w Helpline.org.pl.

 

 

 

 

www.helpline.org.pl

0800 100 100

helpline@helpline.org.pl

 

 

 

 

Fundacja Dzieci Niczyje


1. Bezpieczeństwo w sieci

 promocjabezpieczenstwaulotka.jpg [500x519]

2. „Pomyśl, zanim wrzucisz” 

 

jednekklik.jpg [500x340] 

 

3. Mama, tata, tablet


 

Film „Homo tabletis” z kampanii „Mama, tata, tablet”. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

 

4. Fundacja: 

http://dzieckowsieci.fdn.pl

  • Bezpiecznych ferii zimowych