Przewodnicząca – Monika Baryłka-Muniak

Zastępca  przewodniczącej – Joanna Molenda

Sekretarz – Ilona Choroś

Skarbnik – Dominika Gazda


Komisja Rewizyjna:  Aneta Nicińska

                                   Damian Gajda

                                   Anna Kiraga

  • Bezpiecznych ferii zimowych