INFORMACJA - OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W PAŹDZIERNIKU

Stawka żywieniowa w przedszkolu to 5 zł (śniadanie i obiad).

 Opłata za 22  dni października – 110 zł + opłata za wszystkie godziny powyżej podstawy programowej  (powyżej 5 godz.) za miesiąc wrzesień- 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Stawka żywieniowa w szkole podstawowej to 4 zł. Opłata za m-c październik 84 zł.

Nieobecności wrześniowe będą odliczone od opłaty za październik.

Płatności będą przyjmowane od 1 do 10 października (poniedziałek – piątek) w godz.

7.00 – 8.30

12.00 – 13.30

14.00 – 15.00

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty bezgotówkowo  przy użyciu karty płatniczej. Zachęcamy  do tej formy płatności.

Opłaty będą pobierane na korytarzu przed sekretariatem. Rodziców prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny od innych osób). Przy biurku może przebywać tylko jedna osoba.