INFORMACJA - WEJŚCIE DO SZKOŁY OD STRONY DOMU NAUCZYCIELA

Rodzice i Uczniowie klas IV – VIII

W związku z zakończeniem budowy chodnika i  zamontowaniem ogrodzenia od poniedziałku 21 września br.  jest dostępne wejście do szkoły od strony DOMU NAUCZYCIELA. W tej chwili uczniowie mogą przejść bezpiecznie z parkingu głównego oraz z parkingu „gimnazjum”, korzystając z chodnika.

Przypominamy, że w związku z zaleceniami GIS dotyczącymi uruchomienie różnych wejść do budynków szkolnych, zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa,  z tego wejścia powinni korzystać uczniowie klas IV – VIII, którzy nie przyjeżdżają szkolnym autobusem.  

Prosimy o przestrzegania ustalonych zasad organizacji, dzięki czemu zmniejszy się ilość osób korzystających w jednym czasie  z wejścia głównego.

Jolanta Kalinowska

dyrektor ZPO Policzna