SPOTKANIE Z RODZICAMI

 Zapraszamy wszystkich Rodziców ma spotkanie w szkole
z wychowawcami i dyrektorem

we wtorek  22.09.2020r. o godz.16.00


Tematyka spotkania:

1. Omówienie procedu bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. ( przedszkole i szkoła podstawowa).
2. Przedstawienie Wewnątrzsżkolnego Systemu Oceniania. (szkoła podstawowa).
3. Omówienie tematyki zajęć wychowania do życia w rodzinie (kl. IV-VIII ).
4. Przedstawienie procedur organizacji i egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwymi dostosowaniami w 2021 r. (kl. VIII).
5. Omówienie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i planu pracy szkoły.
6. Omówienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i  spraw klasowych (przedszkole i szkoła podstawowa).
7.  Wybór Rady Rodziców.
8.  Zebranie Rady Rodziców,  m.in. zatwierdzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem ZPO.
Wszystkie spotkania z wychowawcami odbywają się salach zgodnie z wykazem. Rodziców prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (m.in. maseczka lub przyłbica zasłaniająca usta oraz nos , dezynfekcja rąk). W spotkaniach nie mogą brać udziału osoby, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji (dotyczy także domowników).
                                                                     
JOLANTA KALINOWSKA 
                                                                                            DYREKTOR

Załączniki