KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODWOŁANIA OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK/PRZYŁBIC NA SZKOLNYCH KORYTARZACH

Jeżeli nie ulegnie radykalnej zmianie  stan zagrożenia epidemicznego w powiecie od poniedziałkutj. 21 września br. zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek/przyłbic przez uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na szkolnych korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych.Obowiązkiem uczniów pozostaje zachowanie dystansu społecznego i zakaz nieuzasadnionego przebywania poza wyznaczonymi strefami dla poszczególnych klas.

Obowiązek noszenia maseczek może być wprowadzony ponownie, jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie wskazywała na taką potrzebę.

Przypominamy uczniom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego:

  • Zasłaniamy  usta i nosa maseczką/przyłbicą w szatni oraz w szkolnym autobusie.
  • Często dezynfekujemy lub myjemy ręce wodą i mydłem w czasie pobytu w szkole, zawsze  przy wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z boiska, przy wyjściu ze szkoły.
  • Pamiętamy o prawidłowym zdejmowaniu i zakładaniu maseczki.
  • Spożywamy tylko swoje produkty spożywcze i pijemy swoje napoje.
  • Nie wymieniamy się przyborami szkolnymi, korzystamy ze swoich podręczników.
  • Nie przynosimy do szkoły zbędnych przedmiotów.

Rodzice i inne osoby dorosłe, wchodząc do szkoły,  mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz  zasłaniania ust i nosa maseczką/przyłbicą.

Konsultacje i inne spotkania rodziców z nauczycielami mogą się odbywać po wcześniejszym umówieniu spotkania w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i nie są możliwe w czasie zajęć prowadzonych przez nauczycieli z innymi uczniami Prosimy o wykorzystywanie dziennika elektronicznego do ustalania konsultacji w szkole.

W związku z warunkami lokalowymi wymuszającymi  wspólne szatnie i korytarze dla przedszkola i uczniów szkoły, opiekunów  dzieci przedszkolnych prosimy o przestrzeganie obowiązujących w ZPO procedur i zachowanie dystansu społecznego. Na zakończenie zajęć oczekujemy na zewnątrz budynku.

Szkoła podejmuje wiele działań, aby spełnić  obowiązujące standardy bezpieczeństwa. Wszystkie wprowadzone na terenie szkoły i przedszkolaograniczenia są zgodne z wytycznymi GIS i mają na  celu zminimalizowanie zagrożenia epidemicznego oraz umożliwienie stacjonarnego funkcjonowaniaplacówki.Uczniom i  Rodzicom  dziękuję za dotychczasową odpowiedzialną postawę  i respektowanie zaleceń sanitarnych. 

 

 

Jolanta Kalinowska

Dyrektor ZPO Policzna