UWAGA - ZMIANA PROCEDUR W ZPO POLICZNA

OD 7 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)  WPROWADZAMY ZMIANĘ W PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z COVID-19

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY UZNALIŚMY ZA NIEWYSTARCZAJĄCE. NIE UDAŁO SIĘ ZACHOWAĆ W PEŁNI ZASADY  DYSTANSOWANIA SPOŁECZNEGO PRZEZ UCZNIÓW NA KORYTARZACH. OD PONIEDZIAŁKU UCZNIOWIE W CZASIE PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEBYWAĆ NA KORYTARZACH  I KLATKACH SCHODOWYCH W MASECZKACH ZASŁANIAJĄCYCH USTA I NOS. WPROWADZANA ZMIANA MA NA CELU BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DZIECI I JEST ZGODNA Z WYTYCZNYMI GIS DLA SZKÓŁ.

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O ZAPEZPIECZENIE DZIECI W MASECZKI I DOPILNOWANIE, ABY MASECZKI JEDNORAZOWE BYŁY WYMIENIANE,      A MASECZKI WIELORAZOWE  PRANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS.

ZE WZGLĘDU NA ORGANIZACJĘ SZATNI REKOMENDUJEMY, ABY RÓWNIEŻ DZIECI PRZEDSZKOLNE (od 4 lat) ZASŁANIAŁY  USTA I NOS MASECZKĄ    W SZATNI,  JEŻELI NIE MOŻNA ZACHOWAĆ DYSTANSU SPOŁECZNEGO I GDY NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO NOSZENIA MASECZKI PRZEZ DZIECKO.

 Noszenie maseczek nie jest zalecane dla dzieci 3-letnich.

 

Prosimy o wsparcie profilaktycznych działań szkoły i uwrażliwienie dzieci na konieczność przestrzegania zaleceń.

Jolanta Kalinowska

Dyrektor ZPO Policzna

 

Załączniki