INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice dzieci z oddziału  przedszkolnego  dzieci 3-letnich „Krasnoludki”

Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu oraz na podstawie zgody Wójta Gminy Policzna

zawiesza się prowadzenie zajęć stacjonarnych w oddziale przedszkolnym  dzieci 3-letnich „Krasnoludki” od dnia 18.12.2020 r. (piątek)   do dnia 24.12.2020 r. (czwartek)

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci,

w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 u osoby, z którą dzieci miały kontakt w przedszkolu.

 

W okresie zawieszenia zajęć realizowane będzie nauczanie zdalne.  

Wychowawca będzie  się z Państwem kontaktować za pośrednictwem istniejącej grupy oddziałowej w aplikacji Messenger,  natomiast propozycje materiałów dydaktyczno-wychowawczych do wykorzystania przez zainteresowanych rodziców w domu zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zpopoliczna.eu w zakładce ZDALNE NAUCZANIE – PRZEDSZKOLE.  Jeżeli będą mieć Państwo możliwości techniczne, to zapraszamy chętne dzieci na spotkanie online z wychowawcą  z wykorzystaniem platformy Teams  w ustalonym z wychowawcą terminie.

 Jolanta Kalinowska

dyrektor ZPO Policzna

 

Przypominamy, że do 24 grudnia br. obowiązuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, którzy w tym czasie będą sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem z powodu np. zawieszenia zajęć     w oddziale przedszkolnym.