Spot profilaktyczny dla rodziców

Od kilku lat obserwujemy nowe obszary zagrożeń, związane z użytkowaniem przez dzieci i młodzież mediów elektronicznych. Komputer, internet  i telefon komórkowy odgrywają dla młodych pokoleń niezwykle ważną rolę. Świat wirtualny otwiera nowe możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą nowe problemy i zagrożenia. Dlatego też, aby skutecznie edukować, realizujemy szereg projektów skierowanych do młodych użytkowników mediów elektronicznych. Główną idea jest popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu m.in. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia.

            W związku z powyższym funkcjonariusze Zespołu  do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu realizują  projekt o nazwie ,,Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ‘Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na lata 2018-2020’. W ramach tego programu Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w krają oraz wprowadzenie obostrzeń musimy korzystać z wszelkich możliwych kanałów komunikacyjnych w dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców. W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się ze spotem, do którego lik podajemy poniżej.

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing