INFORMACJA

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Przypominamy, że 14 października br. (tj. środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Policznie.

Tego dnia szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy szkoły (7.00 – 15.00) dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.

Przedszkole i oddziały  przedszkolne pracują.