Tutaj powinien być opis

Informacje ze strony internetowej MEN

  Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej  będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła  zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Opieka w świetlicach szkolnych

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła podstawowa  zapewnienia  funkcjonowanie  świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła  będzie umożliwiała uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych Kuratorium Oświaty  umożliwi przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju,a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

Dodatkowe informacje

  • W piątek 6 listopada (w godzinach popołudniowych) wychowawcy klas I -  III zorganizują spotkania dla rodziców  z wykorzystaniem aplikacji TEAMS, na których zostaną omówione szczegółowe zasady organizacji kształcenia zdalnego w naszej szkole.
  • Prosimy o przekazanie wychowawcom informacji, jeżeli Państwa dziecko będzie musiało uczestniczyć w nauczaniu stacjonarnym w szkole albo chcieliby Państwo wypożyczyć szkolny komputer w celu realizacji kształcenia zdalnego.
  • Dzieci z oddziałów przedszkolnych uprawnione do korzystania ze szkolnego autobusu będą miały zapewniony transport do szkoły mimo zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole.  Szczegóły przekażą Państwu wychowawcy.

                                                                                                        Jolanta Kalinowska

                                                                                                    dyrektor ZPO Policzna

  • Bezpiecznych ferii zimowych