DZIEŃ OTWARTY

Zgodnie z harmonogramem klasyfikacji śródrocznej przypominamy, że 22 grudnia br. (wtorek) jest DZIEŃ OTWARTY. Rodzice mogą spotkać się online z nauczycielami i uzyskać informację na temat propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. Nauczyciele dyżurują na platformie Teams  w godz. 14.30 – 15.30. Propozycje ocen powinny być już wpisane w dzienniku elektronicznym Librus. Ewentualne spotkania w innym terminie należy ustalić z nauczycielem przez system wiadomości w  Librusie.

Będą to spotkania indywidualne z zainteresowanymi osobami. Nie będzie spotkania ogólnego dla klasy.  Po zalogowaniu się na Teams  na konto dziecka,  wybierają Państwo opcję:  Rozmowy - Zadzwoń  (po lewej stronie)   i wpisują nazwisko nauczyciela. Następnie trzeba wybrać połączenie telefoniczne lub wideo.

Przypominamy, że po przerwie świątecznej są ferie zimowe (do 17 stycznia 2021 r.).