12.03.2020 - 24.05.2020 zostają czasowo zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i przedszkolu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Przedmioty

wdż

Nauczyciel: mgr Barbara Mordzińska

Klasy: 6 a, 6 b, 8 a, 8 b