12.03.2020 - 24.05.2020 zostają czasowo zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i przedszkolu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Przedmioty

technika

Nauczyciel: mgr Tomasz Kubiak

Klasy: 5 a, 4, 5 b, 6 a, 6 b