Uwaga!! Zmiana e-maila szkoły!!! - sekretariat@zpopoliczna.eu

Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa - Klasa 7

Wychowawca

mgr Dorota Pawlak

Moja klasa

mgr Beata Wólczyńska

Przedmioty: język polski

język polski

mgr Anna Lenart

Przedmioty: historia

historia

mgr Małgorzata Pająk

Przedmioty: matematyka

matematyka

mgr Mariola Gregorczyk

Przedmioty: fizyka

matematyka, fizyka

mgr Joanna Tęcza - Nakończy

Przedmioty: biologia, chemia

chemia,biologia,edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Barbara Mordzińska

Przedmioty: geografia

geografia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia

mgr Dorota Pawlak

Przedmioty: gddw

język rosyjski

mgr Tomasz Kubiak

Przedmioty: muzyka, plastyka

muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, technika

mgr Bożena Kuciara

Przedmioty: religia

religia