12.03.2020 - 11.04.2020 zostają czasowo zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i przedszkolu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa - Klasa 6 b

Wychowawca

mgr Tomasz Kubiak

Moja klasa