12.03.2020 - 24.05.2020 zostają czasowo zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i przedszkolu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Kadra

mgr Barbara Mordzińska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: geografia, wos, wdż, gddw, wychowanie do życia

geografia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
12:50 - 13:35 geografia 17 7
13:45 - 14:30 wdż 17 8 a

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
11:55 - 12:40 wos 17 8 a
12:50 - 13:35 wos 17 8 b
13:45 - 14:30 wdż 17 8 b

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
11:55 - 12:40 geografia 9 6 b
12:50 - 13:35 wdż 17 6 a
13:45 - 14:30 wdż 9 6 b

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 geografia 17 8 a
08:55 - 09:40 geografia 17 5 a
09:50 - 10:35 wos 17 8 a
11:55 - 12:40 geografia 17 6 a
12:50 - 13:35 geografia 17 5 b

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 geografia 17 7
08:55 - 09:40 geografia 17 8 b