12.03.2020 - 24.05.2020 zostają czasowo zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i przedszkolu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Kadra

mgr Tomasz Kubiak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: muzyka, technika, rytmika, zajęcia artsytyczne, gddw, plastyka

muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, technika

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
09:50 - 10:35 muzyka 9 6 b
10:55 - 11:40 muzyka 14 7
11:55 - 12:40 technika 14 6 a
12:50 - 13:35 plastyka 14 5 a

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 muzyka 14 4
08:55 - 09:40 muzyka 14 5 b
09:50 - 10:35 muzyka 14 5 a
10:55 - 11:40 technika 14 5 a
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Przedszkole
11:00 - 11:30 rytmika 4 oddział 0 A
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
11:55 - 12:40 muzyka 14 6 a
12:50 - 13:35 technika 14 5 b

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 technika 8 6 b
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Przedszkole
09:50 - 10:05 rytmika 2 grupa 4 - latków

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 plastyka 14 4
08:55 - 09:40 plastyka 9 6 b
12:50 - 13:35 technika 14 4

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 plastyka 14 6 a
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Przedszkole
09:50 - 10:20 rytmika 3 grupa 5 - latków
11:00 - 11:30 rytmika 5 oddział 0 B
Zespół Placówek Oświatowych Policzna - Szkoła Podstawowa
11:55 - 12:40 gddw 9 6 b
12:50 - 13:35 plastyka 14 5 b