Uwaga!! Zmiana e-maila szkoły!!! - sekretariat@zpopoliczna.eu

Kadra

mgr Halina Moryc

Funkcja: nauczyciel

wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Kucharska

Funkcja: nauczyciel

mgr Barbara Głowacka

Funkcja: nauczyciel

mgr Małgorzata Wróbel

Funkcja: nauczyciel

mgr Elżbieta Czerska

Funkcja: nauczyciel

mgr Dorota Maciejczyk

Funkcja: nauczyciel

mgr Beata Wdowiak

Funkcja: nauczyciel

mgr Małgorzata Orłowska

Funkcja: nauczyciel