12.03.2020 - 24.05.2020 zostają czasowo zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i przedszkolu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Grupa Misie - 4 - latki 2017/2018

mgr Halina Moryc

wychowanie przedszkolne