Bezpiecznych i spokojnych wakacji

Klasy VIII - egzaminy i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VIII 

W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASITY

 

Dyrektor ZPO Policzna przekazuje dodatkowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.

 I.  WAŻNE TERMINY

 1. Termin główny egzaminu:

16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski

17  czerwca 2020 r. (środa) – matematyka

18 czerwca 2020 r.  (czwartek)  - język angielski

 2. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa odpowiednio:

 

3. Termin dodatkowy: 7,8, 9 lipca 2020 r. (Dla uczniów, którzy np. ze względów zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym). Ponieważ przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły, ci uczniowie otrzymają świadectwo ukończenia szkoły w lipcu).

4. W szczególnych sytuacjach zdrowotnych dopiero po terminie dodatkowym można występować do dyrektora CKE o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie odpowiednich dokumentów, np. zaświadczeń lekarskich.

5. Wyniki egzaminu i wydanie uczniom zaświadczeń CKE - 31 lipca 2020 r.


dla_8_klasypng [500x773]

https://zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.pdf

https://nowelizacja rozporzadzenia men egzaminy.pdf

https://wytyczne przeprowadzanie egzaminów.docx

https://harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych komunikat men.docx

https://zasady przeprowadzania egzaminow w 2020 r komunikat men.docx

https://terminy postepowania rekrutacyjnego 2020-2021.pdf

https://egzamin ósmoklasisty - szczegółowe rozwiazania.docx