Bezpiecznych i spokojnych wakacji

ZDALNE NAUCZANIE - SZKOŁA PODSTAWOWA

Komunikat

W związku z obowiązującymi zmianami w funkcjonowaniu szkoły przypominam,  że  kontakt ze szkołą najlepiej podejmować w formie elektronicznej:

 sekretariat ZPO:

 sekretariat@zpopoliczna.eu

 dyrektor ZPO:

 jolantakalinowska@zpopoliczna.eu

 beatawdowiak@zpopoliczna.eu

Sekretariat szkoły pracuje w ograniczonych warunkach, stąd mogą być trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego

 tel.  486770442 lub 486770057

 Aby umożliwić rodzicom  kontakt telefoniczny w pilnych sprawach, podajemy numer telefonu komórkowego.

 Możliwość kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

 tel. kom. 530 614 764

 W sprawach dotyczących technicznych problemów związanych z nauczaniem na odległość zachęcamy do bezpośrednich kontaktów z wychowawcami lub poprzez system wiadomości w e-dzienniku Librus.

 

Bezpośredni kontakt w szkole jest możliwy po ustaleniu terminu spotkania.

 

 Policzna, 25.03.2020 r.

Jolanta Kalinowska – dyrektor ZPO Policzna

https://monitorowanie_i_ocenianie.doc

https://harmonogram_dzialan_zwiazanych_ze_zdalna__klasyfikacja__roczna_

           i_koncowa.doc


https://jak_zorganizowac_warunki_nauki_w_domu__informacja_dla_rodzicow.docx

https://zdalne_nauczanie__informacja_dyrektora.docx

https://procedura_zpo_zadalne_nauczanie__nauczyciele_rodzice_uczniowie.docx

https://nauczanie_na_odleglosc__w_edukacji__wczesnoszkolnej_szczegolowe_rozwiazania.docx

https://poradnik_uodo_ochrona_danych_osobowych_a_zdalne_nauczanie.pdf

https://dobre_praktyki_zasady_bezpieczenstwa_uodo.pdf

https://kompetencje_emocjonalnospoleczne.doc