Bezpiecznych i spokojnych wakacji

ZDALNE NAUCZANIE - PRZEDSZKOLE

 Komunikat

W związku z obowiązującymi zmianami w funkcjonowaniu szkoły przypominam,  że  kontakt ze szkołą najlepiej podejmować w formie elektronicznej:

 sekretariat ZPO:

 sekretariat@zpopoliczna.eu

 dyrektor ZPO:

 jolantakalinowska@zpopoliczna.eu

 beatawdowiak@zpopoliczna.eu

Sekretariat szkoły pracuje w ograniczonych warunkach, stąd mogą być trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego

 tel.  486770442 lub 486770057

 Aby umożliwić rodzicom  kontakt telefoniczny w pilnych sprawach, podajemy numer telefonu komórkowego.

 Możliwość kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

 tel. kom. 530 614 764

 W sprawach dotyczących technicznych problemów związanych z nauczaniem na odległość zachęcamy do bezpośrednich kontaktów z wychowawcami lub poprzez system wiadomości w e-dzienniku Librus.

 

Bezpośredni kontakt w szkole jest możliwy po ustaleniu terminu spotkania.

 

 Policzna, 25.03.2020 r.

Jolanta Kalinowska – dyrektor ZPO Policzna

 


https://zarzadzenie w sprawie odwołania zajęć w przedszkolu.rtf


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r . w załączniku poniżej:

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf


https://jak_rozmawiac_z_dzieckiem_o_koronawirusie.docx

https://zdalne_nauczanie_w_przedszkolu__informacja_dyrektora.docx

https://list_wychowawczyn_do_przedszkolakow.docx

https://zdalne_nauczanie_w_edukacji__w_wychowaniu_przedszkolnym__szcegolowe_

          rozwiazania.docx

https://poradnik_uodo_ochrona_danych_osobowych_a_zdalne_nauczanie.pdf

https://dobre_praktyki_zasady_bezpieczenstwa_uodo.pdf