24.01.2019 (czwartek) - spotkanie z rodzicami

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 2019/2020