Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3

                                            „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

          W okresie od   maja do  grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej  realizowany był projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

            Biblioteka szkolna jest wspólną biblioteką dla szkoły podstawowej i gimnazjum dlatego wiele działań jest skierowanych do uczniów obydwu szkół, tak było również podczas realizacji zadań w ramach NPRCZ.

       W wyniku realizacji programu  biblioteka otrzymała 5000 zł dotacji: 4000 zł dotacji z budżetu państwa, 1000 zł wkład własny organu prowadzącego.

Realizacja poszczególnych wymagań projektowych.

  -   Propozycje książek do zakupu zgłaszali  wszyscy chętni uczniowie, także niepełnosprawni, rodzice oraz nauczyciele. Mogli to zrobić wrzucając kartkę z tytułem książki do skrzynki „Książki, które polecam”, ale także podczas indywidualnych rozmów o zainteresowaniach i preferencjach czytelniczych. Lista propozycji została przekazana do konsultacji Radzie Rodziców PSP, Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej oraz Samorządowi Uczniowskiemu PSP. Po uzyskaniu pozytywnych opinii dokonałam zakupu książek. Łącznie zakupiono do biblioteki  341 pozycji. Zakupione książki  to przede wszystkim nowości wydawnicze, lektury stanowią 19% zakupów. Uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych zakupiłam do biblioteki e-booki (lektury oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową), książki   z większą czcionką, z mniejszą ilością tekstu a większą liczbą ilustracji oraz poradniki dla dzieci z cukrzycą.

 -  Przez cały czas trwania programu kontynuowałam, podjętą znacznie wcześniej, współpracę z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną. Współpraca ta obejmowała obok wspomnianych konsultacji zakupów:  wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo, zakupach nowości, aktualnych wykazach lektur szkolnych, godzinach otwarcia; udział pracowników BP i BPed. w konferencji czytelniczej zorganizowanej w ZPO  Policzna, spotkaniu autorskim; wizytę uczniów szkoły  podstawowej  w bibliotece publicznej; współpracę  w ramach sieci współpracy bibliotek, zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy powiatu zwoleńskiego (udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach).

- Realizując Priorytet 3 uwzględniałam tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas spotkań z rodzicami: została zorganizowana wspólnie z MSCDN Radom  konferencja czytelnicza dla rodziców i nauczycieli:

„Kreatywne formy pracy z książką"; podczas spotkania z rodzicami w każdej klasie zostały przedstawione przez wychowawców porady przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza: „ Kilka sposobów jak zachęcić dzieci do czytania”;  mini poradnik został również zamieszczony na szkolnej stronie internetowe w zakładkach wiadomości dla rodziców i biblioteka; tematykę tę uwzględniała również wystawa  na korytarzu szkolnym pod hasłem: „ Dlaczego warto czytać”; rodzice dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej otrzymali „ List bibliotekarza do  rodziców” zawierający zalety głośnego czytania dzieciom.

- Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowane są do zajęć dydaktycznych szkoły. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki codziennie na każdej przerwie, a także przed lekcjami i po zakończeniu zajęć.   Mogą   wypożyczać książki na okres ferii i przerw świątecznych,  a chętni uczniowie także na wakacje. Odpowiedni zapis znajduje się w  „Regulaminie Pracy Biblioteki Szkolnej" dostępnym w bibliotece oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce biblioteka (www.zpopoliczna.eu.)

 - Kolejnym wymaganym działaniem było zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów. Takich wydarzeń zorganizowałam w naszej szkole znacznie więcej:

- Udział uczniów w Ogólnopolskiej Akcji „ Jak nie czytam jak czytam”

- Spotkania z pisarzami: Tomem Justyniarskim i  Jackiem Wroną

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

- Konkursy czytelnicze:

„Przyłapani na czytaniu”

„W każdej szkole są książkowe MOLE”

„Nie z tej bajki”

„Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej się czytało”

- Przedstawienie teatralne na podstawie książki Wojciecha Krupy:  „Kłopoty Czarnego Liska”

- Światowy Dzień Pluszowego Misia

- Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.

- „Świat pełen baśni " –prezentacja światowej literatury dla dzieci 

  z wykorzystaniem Teatru Kamishibai

-  Przerwy z książką

- Wystawy i gazetki w bibliotece szkolnej promujące czytelnictwo np.: Biblioteka szkolna poleca,  Dlaczego warto czytać?, Świat pełen baśni, O książce kilka razy naj…,  Nowości w naszej bibliotece- regał z nowościami.

- Realizując program przeprowadziłam we współpracy z innymi nauczycielami co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

   -   Spotkanie z pisarzem Tomem Justyniarskim. Projekt realizowany w klasach I-III. Uczniowie przed spotkaniem poznali etapy powstawania książki, rolę pisarza, ilustratora, słuchali fragmentów książek autora,  poznali jego sylwetkę, wykonywali ilustracje do wybranej książki pisarza, została zorganizowana wystawa prac uczniów. Spotkanie dało im możliwość bezpośredniego kontaktu z literaturą, pozwoliło rozwinąć  kreatywność i wyobraźnię, a przede wszystkim zwiększyło aktywność czytelniczą uczniów; wszystkie książki autora znajdujące sie w bibliotece  po spotkaniu zostały wypożyczone. Spotkania autorskie są aktywną zachętą do czytania, uczniowie chętniej sięgają po książkę, której autora bezpośrednio poznali.  

   Odbyło się także pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek, obejrzeli wystawę książek zniszczonych przez czytelników, rozwiązywali zagadki, poznali „ życzenia książki”, wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Wychowawcy czytali uczniom fragmenty książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.                                                   

-   „W krainie legend polskich". Projekt realizowany w klasach czwartych. Poprzez wybrane legendy uczniowie poznawali bogactwo historyczne, geograficzne i kulturowe Polski. Chętnie przeszukiwali zbiory biblioteki w poszukiwaniu legend, których nie znali lub o nich zapomnieli.  Rozwijali wyobraźnię i zdolności artystyczne.  Wykonywali ilustracje do wybranej legendy. Projekt był doskonałą okazją do kształtowania postaw patriotycznych oraz wzmocnienia zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.  

-    „ Moja miejscowość – moja legenda”. To projekt realizowany w klasach piątych. Uczniowie korzystając ze zbiorów biblioteki poszukiwali informacji na temat rodzinnych miejscowości, legend, ciekawostek, tajemnic, a na koniec sami pisali legendy o swoim miejscu zamieszkania.

 -   „Przeczytałem. Polecam”. Projekt realizowany w klasach szóstych. Zadaniem uczniów było zachęcić innych do przeczytania wybranej książki pochodzącej ze zbiorów biblioteki szkolnej. Mogli to zrobić za pomocą plakatu, własnoręcznie wykonanej ilustracji do książki, recenzji lub listu. Podczas realizacji zadania uczniowie poznali nowości oferowane przez bibliotekę szkolną,  nauczyli się wyrażać własne opinie na temat ulubionej książki, doskonalili umiejętność redagowania listu.

- „ Tajemnice Teatru Kamishibai”. Z takim zadaniem mierzyli się uczniowie klasy siódmej. Dowiedzieli się czym jest  Kamishibai (papierowy teatr).  Poznali technikę i walory takiego  sposobu prezentowania  tekstu literackiego.  Zapoznali się z treścią „opowiadań kamishibai” znajdujących się w bibliotece szkolnej. Docenili wartości edukacyjne, społeczne i etyczne poznanych opowiadań.  Biorąc udział w dyskusji, uczyli się wyrażać własne zdanie. Udział w  projekcie pozwolił na integrację zespołu klasowego i zbliżenie młodzieży  poprzez rozmowy o uczuciach, problemach współczesnego świata, opisywanie własnych stanów emocjonalnych. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w roli narratora prezentując opowiadania dzieciom z klas młodszych.

           Dyrekcji oraz wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w realizację projektu  dziękuję za pomoc i wsparcie.

Anna Nowak

 

  

                         Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3

                           „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

   

 W okresie od   maja do  grudnia 2017 roku w Publicznym Gimnazjum  realizowany był projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie     i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

           Biblioteka szkolna jest wspólną biblioteką dla szkoły podstawowej i gimnazjum dlatego wiele działań jest skierowanych do uczniów obydwu szkół, tak było również podczas realizacji zadań w ramach NPRCZ.

       W wyniku realizacji programu  biblioteka otrzymała 5000 zł dotacji:

 4000 zł dotacji z budżetu państwa, 1000 zł wkład własny organu prowadzącego.

Realizacja poszczególnych wymagań projektowych.

 -   Propozycje książek do zakupu zgłaszali  wszyscy chętni uczniowie, także niepełnosprawni, rodzice oraz nauczyciele. Mogli to zrobić wrzucając kartkę   

 z tytułem książki do skrzynki „Książki, które polecam”, ale także podczas indywidualnych rozmów o zainteresowaniach i preferencjach czytelniczych. Lista propozycji została przekazana do konsultacji Radzie Rodziców PG, Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej oraz Samorządowi Uczniowskiemu PG. Po uzyskaniu pozytywnych opinii dokonałam zakupu książek. Łącznie zakupiono do biblioteki 219  pozycji. Zakupione książki  to przede wszystkim nowości wydawnicze, lektury stanowią 14%  zakupów. Uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych zakupiłam do biblioteki e-booki (lektury oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową), oraz poradniki dla dzieci z cukrzycą.

   -  Przez cały czas trwania programu kontynuowałam, podjętą znacznie wcześniej, współpracę z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną. Współpraca ta obejmowała obok wspomnianych konsultacji zakupów:  wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo, zakupach nowości, aktualnych wykazów lektur szkolnych, godzinach otwarcia; udział pracowników BP i BPed. w konferencji czytelniczej zorganizowanej w ZPO  Policzna, współpracę  w ramach sieci współpracy bibliotek, zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy powiatu zwoleńskiego (udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach).

- Realizując Priorytet 3 uwzględniłam tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas spotkań z rodzicami: została zorganizowana wspólnie z MSCDN Radom  konferencja czytelnicza dla rodziców i nauczycieli:

" Kreatywne formy pracy z książką"; podczas spotkania z rodzicami w każdej klasie zostały przedstawione porady: „ Kilka sposobów jak zachęcić dzieci do czytania”;  mini poradnik został również zamieszczony na szkolnej stronie internetowej w zakładkach wiadomości dla rodziców i biblioteka; na korytarzu szkolnym znajduje się  wystawa dla rodziców ( i nie tylko) pod hasłem „ Dlaczego warto czytać”.

- Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowane są do zajęć dydaktycznych szkoły. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki codziennie na każdej przerwie, a także przed lekcjami i po zakończeniu zajęć.   Mogą   wypożyczać książki na okres ferii i przerw świątecznych,  a chętni uczniowie także na wakacje. Odpowiedni zapis znajduje się w  „Regulaminie Pracy Biblioteki Szkolnej" dostępnym w bibliotece oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce biblioteka (www.zpopoliczna.eu.)

- Kolejnym wymaganym działaniem było zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: W naszej szkole odbyły się:

- Spotkanie z pisarzem Jackiem Wroną

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

- Konkursy czytelnicze:

„Przyłapani na czytaniu”

„ W każdej szkole są książkowe MOLE”

- Światowy Dzień Pluszowego Misia

-  Przerwy z książką

- Wystawy i gazetki w bibliotece szkolnej promujące czytelnictwo np.: Biblioteka szkolna poleca, Dlaczego warto czytać?, Świat pełen baśni, O książce kilka razy naj…,  Nowości    w naszej bibliotece - regał z nowościami.

- Realizując program przeprowadziłam we współpracy z innymi nauczycielami co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

-  " To warto przeczytać "-  Projekt realizowany w klasach drugich w gimnazjum. Zadaniem uczniów było zachęcić innych do przeczytania wybranej książki pochodzącej ze zbiorów biblioteki szkolnej. Mogli to zrobić za pomocą plakatu, własnoręcznie wykonanej ilustracji do książki,  recenzji lub listu. Podczas realizacji zadania uczniowie poznali nowości oferowane przez bibliotekę szkolną,  poznali źródła informacji o książkach m.in. blogi czytelnicze, katalogi wydawnicze,  nauczyli się wyrażać własne opinie na temat ulubionej książki, doskonalili umiejętność redagowania listu oraz wykorzystania technologii komputerowych.

  - „Czy lubimy czytać książki? ”. Projekt pod takim tytułem realizowali uczniowie klas trzecich. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie nauczyli się przygotowywać pytania do ankiety, zbierać informacje, analizować materiały, wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań. Wykonali prezentacje multimedialne promujące czytanie książek, przeprowadzili wywiady z pisarzem T. Justyniarskim i i bibliotekarką szkolną. Poznali nowości wydawnicze  dostępne w szkolnej bibliotece. W dyskusji nauczyli się wyrażać własne opinie na temat ulubionej książki. Udowodnili, że warto czytać oraz to, że czytanie można polubić.

    Dyrekcji naszej szkoły oraz wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w realizację projektu  dziękujemy za wsparcie i pomoc.

  Anna Nowak