Bezpiecznych i spokojnych wakacji

Przed egzaminem ósmoklasisty

 

https://komunikat_o_dostosowaniach_na_egzamin_osmoklasisty.pdf

https://informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania

           egzaminu_osmoklasisty.pdf

https://komunikat_o_przyborach__na_egzamin_osmoklasisty.pdf

https://komunikat_o_harmonogramie_egzaminu_osmoklasisty.pdf


Termin egzaminów ósmoklasisty:

 

a) język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 900

 

b) część matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 900

 

c) język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 900


Egzamin ósmoklasisty - przykładowe arkusze egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Pod adresem cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017  można już zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminacyjnymi z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego).

W przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych zostały opublikowane dodatkowo nagrania (w formacie .mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz transkrypcje nagrań. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Więcej informacji o egzaminie - na stronie cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Siódmoklasiści mogą zatem jeszcze nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu.

Warto zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne potraktować wyłącznie jako materiał poglądowy, wykorzystać go do wspólnych ćwiczeń wykonywanych w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela.