Przed egzaminem ósmoklasisty

https://cke.gov.pl - informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

https://cke.gov.pl - harmonogram sprawdzianu ósmoklasisty

https://cke.gov.pl - komunikat o dostosowaniach

https://cke.gov.pl - komunikat o przyborach


 

Termin egzaminów ósmoklasisty:

 

a) język polski - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 900

 

b) część matematyka - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 900

 

c) język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 900


Egzamin ósmoklasisty - przykładowe arkusze egzaminacyjne

W roku szkolnym 2018/ 2019 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Pod adresem cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017  można już zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminacyjnymi z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego).

W przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych zostały opublikowane dodatkowo nagrania (w formacie .mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz transkrypcje nagrań. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Więcej informacji o egzaminie - na stronie cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Siódmoklasiści mogą zatem jeszcze nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu.

Warto zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne potraktować wyłącznie jako materiał poglądowy, wykorzystać go do wspólnych ćwiczeń wykonywanych w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela.