Uwaga!! Zmiana w rozkładzie jazdy autobusów szkolnych i planie lekcji.

Harmonogram działań klasyfikacji

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  

I  DZIAŁAŃ  KLASYFIKACJI  ŚRÓDROCZNEJ  W  PSP  I  PG

W POLICZNIE  W   I   PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

25.09.2018

wtorek

Spotkanie z rodzicami

Wybór przedstawicieli Rad Oddziałowych i Rad Rodziców

13.11.2018

wtorek

Spotkanie z rodzicami (ogólne i klasowe)

11.12.2018

wtorek

Dzień otwarty

18.12.2018

wtorek

Informacje pisemne wychowawców dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

04.01.2019

poniedziałek

Wyłożenie przez wychowawców list uczniów z proponowanymi ocenami  zachowania

08.01.2019

czwartek

Dzień otwarty

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów

22.01.2019

wtorek

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

24.01.2019

czwartek

Spotkanie z rodzicami .

Zapoznanie rodziców klas trzecich PG z procedurami egzaminacyjnymi