Uwaga!! Zmiana e-maila szkoły!!! - sekretariat@zpopoliczna.eu

Dni otwarte

TERMINARZ  DNI  OTWARTYCH  W  ZPO  POLICZNA

I PÓŁROCZE

 

 

DYŻUR NAUCZYCIELI – GODZ. 1600-1730

 

MARZEC      

KWIECIEŃ   

MAJ               

CZERWIEC