Uwaga!! Zmiana e-maila szkoły!!! - sekretariat@zpopoliczna.eu

Losy absolwentów Publicznego Gimnazjum