Bezpiecznych i spokojnych wakacji

"Golden Five"

W Publicznym Gimnazjum realizowany jest program wychowawczo - profilaktyczny "Golden Five". Program posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. „Golden Five” jest realizowany w następujących krajach europejskich: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Otrzymał  liczne wyróżnienia, m.in. został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy przykład dobrej praktyki na poziomie europejskim. Jest to pierwsze tego typu narzędzie oddane w ręce nauczycieli i nowoczesne rozwiązanie metodyczne.

Programem objęte są klasy pierwsze, które wspólnie ze swoimi wychowawcami – realizatorami pracują nad swoim rozwojem osobistym. Osobami koordynującymi wdrażanie programu w naszym gimnazjum są p. Joanna Zubrzycka i p. Izabela Młyńska z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zwoleniu. W ciągu drugiego semestru odbywają się regularne spotkania w poradni, tzw. „superwizje”, podczas których nauczyciele-realizatorzy programu przedstawiają efekty swojej pracy, dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz omawiają sposób wdrażania „kluczowych zasad”.

Celem programu jest stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. Uczniowie klas I a i I b biorą udział w zajęciach, które mają:

  • poprawić klimat klas, 
  • poprawić koncentrację na nauce, 
  • rozbudzić motywację do nauki,
  • budować poczucie własnej wartości.

 

Podsumowanie  programu „Golden Five”

Program obejmował prawie dwa semestry intensywnej pracy, w tym czasie podlegał stałemu monitoringowi i badaniu efektów. Po pomyślnej superwizji w ORE opiekunki grupy p. Aldona Budzisz i p. Aldona Arcon-Adamiec uzyskały dyplomy „Złotych Nauczycieli” za wdrażanie programu wypracowanego w ramach europejskiego projektu Socrates/Comenius, a szkoła uzyskała zaszczytny tytuł „Złotej Szkoły”. Po wypełnieniu warunków określonych przez autorów programu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji obie panie uzyskały uprawnienia realizatorów programu.

W dniu 1 czerwca nastąpiło uroczyste podsumowanie działań w ramach programu „Golden Five” podczas dnia „Profilaktyka a ty” w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Klasy pierwsze PG zakończyły udział w w/w programie w bieżącym roku szkolnym. Efektem tych działań jest lepsza integracja zespołów klasowych jak również podniesienie własnej samooceny uczniów, co udało się zaobserwować na podstawie badań socjometrycznych oraz skali Rosenberga. Analiza ocen rocznych wykazała przyrost wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów. Nastąpiła także poprawa zachowania uczniów.

   aldonka_001.jpg [500x688]


ewa.jpg [500x688]


szkola_001.jpg [500x688]