"Smok Mądragon daje radę"

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

 

„SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ”

 

W lutym 2015r. 62 uczniów klas pierwszych i drugiej PSP Policzna przystąpiło do realizacji programu profilaktycznego „Smok  Mądragon  daje radę”. Nadrzędnym celem tego projektu było zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci.

 

Szkoła  w ramach tego projektu otrzymała pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami. Były to 62 książki z płytami dla każdego ucznia, jak również 3 przewodniki  z płytami dla nauczycieli. Zajęcia w klasach były organizowane w wygospodarowanym przez wychowawców czasie. Ćwiczenia zawarte w książkach były ciekawe i chętnie wykonywane przez dzieci. Podczas pracy dzieci uczyły się oceny sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu oraz właściwego reagowania na te zagrożenia.  Uczyły się również rozpoznawania i odczytywania znaków drogowych znajdujących się w pobliżu szkoły i utrwalały sposoby bezpiecznego poruszania się po drogach. Wykonywały znaczki odblaskowe, rozwiązywały zagadki i łamigłówki dotyczące ich bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do szkoły. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali „Dzienniczek misji” potwierdzający nabyte umiejętności.

 

W trakcie realizacji programu uczniowie uczestniczyli:

 

  • w pokazach zorganizowanych przez Straż Pożarną dotyczących ratownictwa w wypadkach drogowych,
  • w spotkaniu z Policją podczas którego przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.

 

Do końca roku szkolnego zostaną przesłane zdjęcia i krótkie sprawozdanie z realizacji projektu Pani Sylwii Szewczyk – technik Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii.W Publicznej Szkole Podstawowej realizowany jest program edukacyjno - profilaktyczny 

"Smok Mądragon daje radę" 

Program realizowany jest przez uczniów klas pierwszych i uczniów klasy drugiej.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci, poprzez przekazywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, 
  • kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań,
  • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka.
Projekt uzyskał patronat honorowy:
  • Ministra Spraw Wewnętrznych
  • Komendanta Głównego Policji
  • Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej