Uwaga!! Zmiana e-maila szkoły!!! - sekretariat@zpopoliczna.eu

Ważne strony dla rodziców

http://www.pppzwolen.pl  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

                                             w Zwoleniu

http://www.oke.waw.pl   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

http://www.kuratorium.waw.pl  Kuratorium Oświaty w Warszawie