Przed egzaminem gimnazjalnym

https://cke.gov.pl - informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

https://cke.gov.pl - harmonogram egzaminów gimnazjalnych

https://cke.gov.pl - komunikat o dostosowaniu

https://cke.gov.pl - komunikat o przyborach

 

Termin egzaminów gimnazjalnych:

a) część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  • z zakrsu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

  • z zakresu języka polskiego - godz. 1100

b) część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900
  • z zakrseu matematyki - godz. 1100

c) język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym - godz. 900
  • na poziomie rozszerzonym - godz.1100