Dowozy uczniów

https://trasa_1.doc - Antoniówka - Świetlikowa Wola - Policzna

https://trasa_2.doc  Zawada - Policzna Szkoła- Patków