Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W dniu 17 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w PSP Policzna z oddziałami gimnazjalnymi na rok szkolny 2018/2019. W głosowaniu brali udział chętni uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. W wyborach oddano 194 głosy w tym 6 nieważnych.

W wyniku głosowania zgodnie z regulaminem SU w roku szkolnym 2018/2019 skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Katarzyna Nowak – przewodnicząca

Maciej Cygan – zastępca przewodniczącej 

Maciej Wolszczak – skarbnik

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostało wybranych10 członków w składzie:

  1. Agata Kamionka
  2. Julia Wasiak
  3. Nadia Kamionka
  4. Bartosz Karaś
  5. Amelia Tarnowska
  6. Antonina Muniak
  7. Maciej Sidorczuk
  8. Marta Bartuszek
  9. Paulina Filipiak
  10. Mikołaj Gregorczyk

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 zostali Pani Olga Adamiec i Pan Tomasz Kubiak.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a nowo wybranym władzom Samorządu gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.