Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW ZPO  POLICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca –  Joanna Molenda 

Z-ca przewodniczącego –  Renata Kamionka 

Sekretarz – Jolanta Czapka 

Skarbnik –  Monika Baryłka - Muniak

     Komisja Rewizyjna: 

1.  Dominika Stasiak

2.  Monika Gogacz

3. Dorota Tonderska


DECYZJĄ RADY RODZICÓW ZOSTAŁA WPROWADZONA

DEKLARACJA DOBROWOLNYCH WPŁAT

 NA KOMITET RODZICIELSKI

 

Deklaracje zostaną rozdane w klasach przez wychowawców,  wypełnioną deklarację prosimy o złożenie do samorządów klasowych lub do przedstawicieli trójek klasowych wzór deklaracji poniżej.

https://deklaracja_dobrowolnych_wplat_na_rade_rodzicow.doc