Bezpiecznych i spokojnych wakacji

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW ZPO  POLICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca –  Joanna Molenda 

Z-ca przewodniczącego –  Monika Baryłka- Muniak 

Sekretarz – Elżbieta Miękus 

Skarbnik –  Dorota Tonderska

     Komisja Rewizyjna: 

1.  Olga Wójcik

2.  Dominika Stasiak

3.  Aneta Nicińska


DECYZJĄ RADY RODZICÓW ZOSTAŁA WPROWADZONA

DEKLARACJA DOBROWOLNYCH WPŁAT

 NA KOMITET RODZICIELSKI

 

Deklaracje zostaną rozdane w klasach przez wychowawców,  wypełnioną deklarację prosimy o złożenie do samorządów klasowych lub do przedstawicieli trójek klasowych wzór deklaracji poniżej.

https://deklaracja_dobrowolnych_wplat_na_rade_rodzicow.doc