Przed egzaminem gimnazjalnym

http://oke.waw.pl/calosc.pdf - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująza w roku szkolnym 2016/2017

http://oke.waw.pl - komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017


Termin egzaminów gimnazjalnych:

a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)

  • z zakrsu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

  • z zakresu języka polskiego - godz. 1100

b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900
  • z zakrseu matematyki - godz. 1100

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym - godz. 900
  • na poziomie rozszerzonym - godz.1100