Bezpiecznych i udanych wakacji :-)

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW ZPO  POLICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodnicząca – Joanna Molenda 

Z-ca przewodniczącego – Renata Kamionka 

Sekretarz – Paulina Sztobryn 

Skarbnik – Jolanta Czapka 

     Komisja Rewizyjna: 

1. Toporek Izabela 

2. Krześniak  Anna 

3. Gogacz Joanna


DECYZJĄ RADY RODZICÓW ZOSTAŁA WPROWADZONA

DEKLARACJA DOBROWOLNYCH WPŁAT

 NA KOMITET RODZICIELSKI

 

Deklaracje zostaną rozdane w klasach przez wychowawców,  wypełnioną deklarację prosimy o złożenie do samorządów klasowych lub do przedstawicieli trójek klasowych wzór deklaracji poniżej.

https://deklaracja_dobrowolnych_wplat_na_rade_rodzicow.doc